Uncategorized

Algoritmer – hvordan påvirker det vår hverdag?

Hva er en algoritme?

Algoritmer er en fullstendig og nøyaktig oppskrift av en fremgangsmåte på en beregningsoppgave eller en annen form for oppgave i matematikk og databehandling.

Store Norske Leksikon forklarer det slik: “Algoritmen angir de enkelte skrittene i oppgaveløsningen og rekkefølgen av dem ved ord, matematisk symbolikk og/eller skjematisk fremstilling av arbeidsgangen. Et datamaskinprogram er en algoritme uttrykt i et programmeringsspråk.”

Algoritmer i hverdagen

For den hverdagslige forbruker finnes det en rekke fordeler ved jevn informasjonsflyt. Det kan gjøre handleprosessen kortere ved at algoritmer gir oss relevante opplysninger og tilgang på nettsider av høy kvalitet. For tjenestetilbydere gjør algoritmer det enklere å kommunisere med de som faktisk benytter seg- eller tenker å benytte seg av tjenesten. Et eksempel er Netflix; her er det algoritmer som gjør det mulig for Netflix å foreslå filmer og serier «du kanskje vil like». Dette gjelder ikke bare Netflix – men også nettsider som Zalando, Nelly, Facebook, Instagram o.l. Algoritmer fanger altså opp forbrukerens tidligere søk, liker-klikk og kjøp, og muliggjør derfor personalisert reklame, tilpasset hver enkelt kundegruppe. Selv om mange kanskje ikke tenker over det, så har den teknologiske utviklingen ført til at algoritmer er blitt implementert i hverdagen vår, og kan ha stor påvirkning på våre beslutninger.

Burde man bekymre seg?

Hvis vi tar aksjemegling som et eksempel, hvor algoritmer ble et «hot» begrep, ettersom det ble brukt til å styre kjøp og salg av aksjer. Fordelene ved algoritmer er at de gjør jobben mye rasker enn mennesker – kanskje ikke bedre – men raskere. «high freakvensy trading» oppstod etter at den sveitsiske børsen annonserte at de kunne tilby en gjennomsnittlig responstid på 34 mikrosekunder. Er dette et tegn på at mennesker begynner å bli overflødige i denne bransjen? Kanskje gjelder ikke dette bare denne bransjen, men også en rekke andre bransjer. Personlig tror ikke jeg dette er noe som kommer til å ta over i nærmeste framtid, men at det vil utvikle seg og bli enda større er sikkert. Om dette er positivt eller negativt vil tiden vise. Algoritmer er til for å hjelpe mennesker og avlaste de for tidkrevende arbeidsoppgaver ved hjelp av avanserte oppskrifter.

Kilder: