Uncategorized

Opprettelse av vår egen nettbutikk; SmartKitchen

I forbindelse med eksamen i digital markedsføring og varehandelsledelse fikk vi i oppgave av vår foreleser Karl Philip Lund: 1.  opprette en nettbutikk, 2. komme med forslag til målsetning og nøkkelresultat (OKR) og 3. skrive en lanseringsstrategi for hvordan vi ønsket å lansere nettbutikken. I følgende innlegg skal jeg skrive et kortfattet refleksjonsnotat om våre erfaringer ved å opprette en nettbutikk.

Oppstart og gjennomføring

Vi startet med vår lanseringsstrategi i plenum, poenget med dette var at vi skulle ha et grunnlag for hva vi ville ha med og fokusere på, samt hvordan vi skulle gjennomføre dette. Under planleggingsmøte og opprettelsen av lanseringsstrategien kom vi fram til hvordan vi ønsket å markedsføre nettbutikken, og var tidlig i gang med dette. Det første vi gjorde var å opprette nyhetsbrev inne på nettsiden, når man var inne på forsiden fikk man dermed et valg om å legge igjen eposten sin. Gjennom dette nyhetsbrevet ville man få jevnlige oppdateringer om status på nettsiden, samt kampanjer og nye produkter. Vi lagde deretter en skisse inne på shopify, på hvordan vi ønsket at utformingen på nettsiden skulle være. Dette ga oss et bedre bildet på fokusområder og hvilke funksjoner vi skulle ha inne på nettsiden da den var «live».

OKR

Under planleggingsmøtet kom vi med en rekke forslag til målsetninger og nøkkelresultater vi ønsket å oppnå, dette kalles OKR (objective key results). Vårt objectiv var å opprette en velfungerende nettbutikk som skulle oppfylle minst 7 av 10 krav, jeg kommer tilbake til disse kravene senere i refleksjonsnotatet. For å oppnå dette satt vi tre ulike nøkkelresultater; 1. få 500 sidevisninger, 2. oppnå 10 vellykkede transaksjoner og 3. var å bli anerkjent av markedsføringspodden. Vi oppnådde 1 av 3 nøkkelresultater, grunnen til dette var at vi benyttet nettverket vårt for dårlig og dermed ikke fikk nok trafikk inne på nettsiden, dermed klarte vi ikke nøkkelresultat 1. som en resultat av at vi ikke gjennomførte det første nøkkelresultatet klarte vi heller ikke nøkkelresultat 2. Dette var 10 vellykkede transaksjoner. Shopify viste at gjennomsnittlig får man 10 transaksjoner pr 1500 visning. Nøkkelresultat 3. derimot var en suksess. Vi ble invitert av Eivind Bodding og Even Ødegård til å være med på en bonusepisode på deres podcast. Hvor vi snakket om prosessen fra vi fikk oppgaven til den var live og fullført. Vi diskuterte rundt valg av produktsortiment, konkurransebildet, OKR og tips og refleksjoner til opprettelse av en nettbutikk. Selv om vi ikke oppfylte alle nøkkelresultatene klarte vi vår målsetning om 7 av 10 punkter.

Ti punkter for en god nettside

  1. Førsteinntrykk
  2. Synlighet
  3. Brukervennlighet
  4. Kjøpsprosess
  5. Teknologi/hastighet
  6. Kundetilfredshet
  7. Trygghet
  8. Kundekommunikasjon
  9. priser og utmerkelser
  10. Konsept og strategi

Hva lærte jeg av dette?

Under denne eksamen fikk jeg brukt pensum i praksis, noe jeg anser som svært lærerikt og interessant. Jeg lærte hvordan man kunne opprette en nettbutikk og hvilke faktorer som spiller en rolle om det blir en suksess eller ikke. Jeg fikk være med på en podcast og gikk dermed utenfor min komfortsone, dette var svært lærerikt ettersom jeg ble stilt spørsmål om ting jeg kanskje ikke hadde tenkt på. Dermed måtte jeg bruke de erfaringene jeg oppnådde etter denne oppgaven til å reflektere rundt dette. jeg fikk en generell forståelse av hvor vanskelig det er å starte noe for seg selv, alt fra å drive trafikk inn til nettstedet til hvordan man kunne gjøre denne prosessen enda lettere (SEO).