Uncategorized

Kort analyse av Google Merchandise store – og hvorfor analyser kan være nyttig

En stor del av det siste modulet i Digital Markedsføring har vært Google Analytics, og i forbindelse med vår fjerde og aller siste eksamen var en del av oppgaven å analysere Google Merchandise Store gjennom deres «demo account». Her får man innsikt i deres data og annen relevant informasjon som er svært nyttig med tanke på videre analyser.

Etter å ha sett igjennom mye data la vi merke til en stor nedgang i inntekt og konverteringsfrekvens innenfor perioden: 1. januar – 31.mai. Vi ville derfor analysere dette nærmere for å se om det finnes en korrelasjon og om det eventuelt er rom for forbedring.

Bildet ovenfor viser den gitte perioden vi skulle analysere. Her ser man at inntekten denne perioden er på 23.000 dollar, noe som er en nedgang på 93.3 %. Konverteringsfrekvens er det gjennomsnittlige antallet konverteringer per annonseinteraksjon, og ettersom konverteringsfrekvensen denne perioden har sunket med hele 84,1% kan vi se at det er en tydelig korrelasjon mellom tapt inntekt og Google sin evne til å omgjøre besøkende til betalende kunder.

 

Videre ønsket vi å finne ut hvor de besøkende forsvinner og hvilke faktorer som spiller inn. Derfor gikk vi inn på «traktvisualisering» under «konverteringer, som viser oss at 41 933 besøkende har lagt produkter i handlekurven. Fra steget å legge noe i handlekurven til fullført transaksjon har de mistet hele 41 513 potensielle kunder. Hvorfor de har mistet såpass mange potensielle kjøpere er vanskelig å si basert på dette, men hvilke faktorer som kan ha spilt inn er det mulig å analysere nærmere.

 

Dette er tall vi fant svært interessante, ettersom det viser hvilken nettleser brukerne har anvendt. Bildet over viser at 181 594 brukere anvender Google Chrome, i mens 38 641 brukere anvender safari. Likevel ser vi at de fleste konverteringene skjer gjennom Safari. Dette kan tyde på at det ironisk nok er enklere å gjennomføre transaksjoner gjennom Apple sin nettleser Safari, fremfor Google Chrome.

Dette er bare et kort utdrag fra våre analyser, men det viser hvor nyttig Google Analytics kan være. Ved å analysere og sammenlikne data, kan man skaffe seg verdifull innsikt i brukernes atferd som kan brukes til å videreutvikle og optimalisere både nettsteder og nettbutikker slik at den blir brukervennlig og attraktiv for både potensielle og betalende kunder.